Oefening over moed

“Leuke oefening,

maar ik heb geen tijd.”

 

Dát is de succesparadox.

 

Je weet dat het goed voor je is,

maar geen tijd, geen ruimte.

Plan 30 min. reflectietijd.

Voorbereiding

1. zoek een lekkere plek 
zorg dat je 30 min. ongestoord kan werken

2. ga na of je voldoende ontspannen bent
Zo niet, doe dan eerst de ontspanningsoefening (8 min.)

3. download het schrift
schrijf daarin je aantekeningen off-line (wij kunnen je antwoorden niet zien)

4. begin de oefening nu
start hieronder de stap-voor-stap audio en lees mee

Begin

1. Situatie

Als je denkt aan moed in jouw leven, wat komt er dan bij je op? Kies een situatie in het verleden waar je meer moed had willen tonen. Of kies een situatie waaraan je wilt onderzoeken welke moed er eigenlijk van je werd gevraagd.

Beschrijf de situatie kort. Maximaal drie zinnen.

Vertel wat nodig is voor een redelijk begrip van de situatie. Niet om je hart te luchten.

2. Verontwaardiging

Moed huist in je hart en ontstaat bij je juiste combinatie van een aantal elementen. We beginnen met verontwaardiging omdat die meestal (niet altijd) het meest verscholen ligt.

Wat is er mis in deze situatie? Wat is er eigenlijk schandalig aan?
Wat herken je in deze situatie als één van de minder mooie, maar menselijke dynamieken?
Wat is er in deze situatie waar je evengoed moedeloos van zou kunnen worden?

3. Bezieling

Dan de andere kant van de zaak. Hieronder staan verschillende formuleringen over bezieling. Het kan zijn dat de verschillende formuleringen verschillende dingen oproepen, maar in feite vragen ze slecht één antwoord. Schrijf op wat je het meeste raakt.

Wat bezielt je hier, in de situatie die je hebt beschreven? Welke passie broeit in je hart?
Welk vonkje was er even te bemerken, ondanks alles wat er misging?
Vanuit welk verlangen zou je in deze situatie iets willen creëren?
Wat gaat je aan je hart?

4. Angst

En dan nog een andere kant. Schrijf je antwoorden op.

Welke vrees slaat ook toe, wanneer je deze vragen beantwoord over de situatie die je hebt beschreven?
Waar zijn je angsten op gericht? Wat bevangt je in deze situatie?

5. Taal – poïesis

Stijg nu even boven de situatie uit. Bij deze stap gaat het om voorstellingsvermogen en het vinden van de juiste woorden, om visualisatie en conceptualiseren.

Hoe zou het heten? Welke naam of welke kleur zou het hebben? Welk beeld of welke geur past?
Wanneer hier wel rechtvaardigheid ontstaat? Waarin iedereen wel vrijheid vindt?

Vind de woorden die die situatie enigszins zouden uitdrukken. En schrijf deze op.

6. Overmoedig

In deze stap wordt het denken concreet gemaakt door te zoeken naar de juiste moedige handeling. Geef daarom een concreet antwoord.

Wat zou je handeling of je ‘reactie’ zijn als je overmoedig bent in de situatie die je hebt beschreven?
Als je je te veel laat meeslepen door je passie en verlangen?

7. Laf

Geef ook hierbij een concreet antwoord.

Wat zou je handeling of je ‘reactie’ zijn als je hier laf zou zijn? Hoe handel je dan?
Als je je laat overmeesteren door je angst en je benauwdheid?

8. Doen

Een moedige handeling houdt het midden tussen deze uitersten. De toets is ‘lichtheid’. Dat je het bijna als vanzelf zou doen.
Soms helpt een ontspannen geest om de woorden te vinden. Dat je er eigenlijk ‘langs kijkt’.

Welke handeling doet recht aan je inzichten? Maakt je geestkracht van waarde?
Welke handeling vindt het midden?
Waarin je de benauwdheid wel voelt, maar deze bijna gebruiken kan om het toch te doen?
Welke handeling is dat?

Wat zou het betekenen als je daadwerkelijk doet wat je net hebt beschreven? Heb je jezelf op een bepaalde manier overwonnen?

Tot slot
Sla je schrift met antwoorden op. Die pdf is off-line ingevuld. Je kunt hem bewaren. Wij kunnen je antwoorden niet lezen.
Als je feedback wilt, kun je je schrift opsturen naar feedback@succesparadox.nl

vraag feedback

vraag feedback

Terug naar overzicht met oefeningen